Adresát: Lean Commerce s.r.o., se sídlem Rosinská 13, 01008 Žilina

Uplatnění reklamace

Titul, jméno a příjmení:

Adresa bydliště:

E-mailová adresa:

Číslo objednávky a faktury:

Datum objednání:

Datum převzetí zboží:

Zboží, které je reklamováno (název a kód):

Popis a rozsah vad zboží:

Jako zákazník prodávajícího požaduji, aby moje reklamace byla vyřízena následujícím způsobem:

Přeji si vrátit peníze na bankovní účet (IBAN)/jiným způsobem:

Datum:

Přílohy

Podpis: