FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:
 Lean Commerce, s.r.o.,
 se sídlem Rosinská 13, 01008 Žilina, Slovenská Republika,
 IČO 52594734,
 DIČ SK2121076188
 
 Oznamuji/oznamujeme *), že tímto odstupuji/odstupujeme *) od smlouvy o nákupu tohoto zboží *) / o poskytnutí těchto služeb *)
 
 
 
 Číslo objednávky (nepovinné, pro rychlejší vyřízení požadavku):
 
 
 
 Datum objednání *) / datum obdržení *):
 
 
 
 Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:
 
 
 
 Adresa spotřebitele/spotřebitelů:
 
 
 
 Datum:
 
 
 
 Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán na listině):
 
 
 
 (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.